Medlemsinformation

dato

Nyheden er fra FC RudersdalSå er vi for alvor i gang!

Det har været en hektisk første uge i FC Rudersdal med opstart af træning for alle medlemmer, en helt ny årgang og et særligt velkommen til Jer, nye trænere på flere årgange, første weekend med turneringskampe, og hvad der hører hertil af planlægning og koordinering.

Jeg vil gerne rette en kæmpe TAK til alle Jer, der har gjort det muligt vi kom fornuftigt igennem den første uge i FC Rudersdal. Der er en fantastisk holdånd til stede i klubben, og den skal vi bygge videre på! Det er langt fra alt der er perfekt, men der bliver arbejdet for det. Og hvor der er vilje, er der som bekendt en vej 😊

VI er nu er en stor fodboldklub i Rudersdal. For det er et stort VI! Det er ikke et ”os og dem”. Vi er sammen om den nye fodboldklub og det er OS, der kommer til at gøre en stor forskel i lokalområdet!

Alle vil udvikling, men ingen vil forandring! Det kan ikke undgås, at nogle ting er anderledes for os alle sammen.

I min første FC Rudersdal uge, så har jeg heldigvis fået mange spørgsmål omkring klubben. Det viser det store engagement der er tilstede, og det er kun positivt.

Dog håber jeg også, der er forståelse for, det ikke er alt der nødvendigvis er klare svar på her og nu. Vi – både den sportslige og administrative ledelse – har brug for tid, til at få alle detaljer på plads i klubben.

Jeg minder også om, at formålet med FC Rudersdal er en større, stærkere og mere velorganiseret fodboldklub. En klub der står bedre rustet til at møde de krav, der stilles både sportsligt og administrativt til en fodboldklub anno 2020.

Det er vi allerede godt på vej til at skabe med en deltidsansat administration og sportslig ledelse.


FC Rudersdal er dog, og vil altid være en forening, der er dybt afhængig af det lokale engagement fra frivillige trænere og ledere, der vil gøre en indsats for især områdets børn og unge. Uden frivillige kan klubben ikke eksistere. Så enkelt er det!

Kan der så ikke være en ansat træner til hvert hold?

Nej, det kan der ikke! Vi har ca 750-800 mikro, børne og ungdomsmedlemmer. De spiller kampe på hold, der nok gennemsnitligt har 10 spillere. Skulle der fx være en ansat træner til hvert hold, vil det betyde klubben skulle ansætte 75-80 trænere. Det er ganske enkelt ikke muligt for klubben at honorere dette, med det indtægtsgrundlag vi har.

Hvorfor er det så ikke på mit hold, der er en ansat træner?

Især i mikrofodbolden er det udpræget frivillige trænere, der står for træningen af vores yngste medlemmer. Det mener vi er naturligt, idet børnene ofte alligevel har brug for mor eller far til træningen. Ligeledes er de første fodbold-år ikke så krævende hvad angår fodboldfaglige kompetencer. Her kan alle være med, især med lidt hjælp fra os. 


Derfor har vi en deltidsansat børneudviklingstræner, der skal integrere vores yngste medlemmer bedst muligt og hjælpe flere årgange med at få en god start på fodboldlivet https://www.fcrudersdal.dk/klub/fc-rudersdal/nyheder/8325

 

Især fra U10 og opefter begynder klubben at tilknytte uddannede trænere på de enkelte årgange. Det er her fodboldfaglige kompetencer for alvor begynder at gøre en forskel – både til træning og kamp.

I FC Rudersdal er de ansatte trænere for HELE årgangen, ikke bare 10 af spillerne på årgangen. 

Ofte er der (heldigvis) på årgangene spillere til flere hold, end vi har ansatte trænere. Dvs, der er altså STADIG brug for frivillige forældretrænere omkring årgangene, og især omkring kampene.


Vi mener, det giver mest mening, de bedst egnede trænere, har de niveauer, hvor der stilles størst krav til træneren. MEN ALLE spillere på årgangen betyder lige meget for klubben. Vi mener, en forældretræner også kan gøre et rigtig fint stykke arbejde som træner på de lidt lavere niveauer. Det kunne ikke være mere forkert, at de lavere niveauer ikke betyder noget for klubben.

Så hermed en opfordring. Meld dig som forældretræner. Så skal vi nok støtte op, og sørge du vil få de sjoveste timer på banerne.  Den tid du vil bruge med børnene, kommer du aldrig til at fortryde!

De ansatte er i klubben bl.a. for at understøtte din frivillighed, og gøre det nemmere og sjovere at være frivillig i FC Rudersdal. Vi er der naturligvis også – inkl mig selv – for at bringe nogle kompetencer ind i foreningen, som ikke er der i forvejen. Det vil vi gøre vores bedste for, I alle kommer til at opleve!

Hvorfor skal jeg betale det samme i kontingent, når jeg ikke har en ansat træner?

Vi vil på tværs af hold og årgange forsøge efter bedste evne at fordele byrder, ressourcer og bidrag ligeligt og efter de omstændigheder, vi som medlemsvalgt ledelse (inkl bestyrelsen) mener giver bedst mening for klubben og det enkelte medlem. Og det både på kort og lang sigt.

I stort set alt hvad vi gør er der ikke nogen facitliste. Uanset om det er tildeling af træningstider eller træningsanlæg, hvor mange turneringer vi skal spille, hvem melder os til turneringerne, hvem der skal betale for spillertøjet, hvad med kørsel til kampe, hvem vasker tøjet, hvem udfylder holdkortet, hvem sørger for at indhente spillercertifikater, hvem har styr på børneattesterne, hvem snakker med kommunen om tildeling af baner, hvem opretter trænerne i kluboffice, hvem betaler regningerne, hvem flytter kampene når det er nødvendigt, hvem sørger for dommerne osv osv.

Der er RIGTIG mange opgaver i en fodboldklub.

For at FC Rudersdal kan være den fodboldklub vi har potentiale til, så er vi nødt til at tænke fælles visionære tanker. Vi skal tænke helhed, og på tværs af hele klubben.

Jeg kan love Jer alle. Vi gør det, som vi mener, er bedst for hele klubben og for ALLE medlemmer. Der er ingen medlemmer eller årgange, der står over andre. Tværtimod skal alle opleve at være en del af fællesskabet.

Jeg har sagt ja til at være en del af FC Rudersdal, fordi jeg fuldt og fast tror på vi kan skabe en fodboldklub, der beriger os alle sammen. En fodboldklub, hvor vi alle på egen krop oplever den del af vores vision der hedder;

”Hvert medlem, frivillige og ansatte skal i videst muligt omfang opleve at;  være en del af noget, bidrage til noget, lykkes med noget, kan noget og er noget”.

Rejsen er kun lige begyndt, og vi glæder os meget til at dele en masse gode oplevelser sammen med Jer ude på banerne.

På vegne af hele FC Rudersdal teamet


Michael Gravgaard

Daglig Leder, FC Rudersdal

Kilde: FC Rudersdal