Nyheder fra Vedbæk

2 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Vedbæk og omegn

Job tilbydes:
Sygeplejerske til Hjemmeplejen Distrikt Kysten Rudersdal Kommune
Vi udvider sygeplejegruppen i Distrikt Kysten Hjemmesygeplejen i Vedbæk med 2 nye sygeplejersker Stigende borgergrundlag med øget kompleksitet, nødvendiggør flere sygeplejefaglige kompetencer. Hjemmesygeplejen behandler patienter med tiltagende kompleksitet: terminalbehandling, multidisciplinære forløb, ambulante kræftbehandlinger og komplekse forløb indenfor kroniker områderne med øget comorbiditet. Dertil kommer sårbehandlinger, psykisk omsorg og medicinadministration. Distrikt Kysten udgør: 2 planlæggere, 6 sygeplejersker, 4 social og sundhedsassistenter og 26 social og sundhedshjælpere. Vi vægter høj faglighed, respekt, fleksibilitet og høj faglig opmærksomhed og nysgerrighed i arbejdet. Vi er reflekterende, spørgende og konkrete. Tilgangen til sygeplejen er: at vi udfører sygepleje i et tværfagligt team med opmærksomhed på den nyeste viden, udvikling af faget og vi indgår i udviklingsprojekter/kompetenceudvikling. Det daglige tætte samarbejde med social og sundhedshjælperne danner basis for hele sygeplejen. Vi har organiseret 3 ugentlige møder til faglig reflektion i hele medarbejder gruppen. Der er månedlige personalemøder for alle medarbejdere. Sygeplejerskerne mødes hver 14. dag og derudover altid ved faglige komplekse problemstillinger. Klinisk vurdering og klinisk ledelse er hjørnestenene i det daglige sygeplejearbejde. Sygeplejens samarbejdsflade er stor og den koordinerende funktion er en vigtig markør i hjemmesygeplejen. Vi har dagligt samarbejde med sygehuse, almen praktisende læger, sårambulatorier, palliative enheder speciallæger, midlertidige ophold og rehabiliterende teams. Vores vigtigste samarbejdspartnere er social og - sundhedshjælpere og assistenter, og fagligt sikrer vi gensidige informationer og observationer. Vi er tilknyttet telemedicinsk sårbehandling, og anvender de nyeste sårbehandlingsprincipper og sygepleje til mennesker med demens er højt prioriterett. Vores palliative forløb planlægges i nært samarbejde med regionale palliations enheder og vi arbejder efter høje faglige mål. Vi anvender triagering som redskab til fagligt fokus i arbejdet med forebyggelsen af indlæggelser og genindlæggelser og iværksættelse af sundhedsfremmende indsatser. TOBS (Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom) anvendes dagligt, bl.a. i samarbejdet med kommunens Akutteam - et udekørende team, der varetage opgaver i forhold til akut dårlige borgere, etablering af faglig sparring, og de kan tilkaldes ved behov. Derudover er vi et værdsat uddannelsessted for sygeplejestuderende og elever på sundhedsuddannelserne. Din profil Du er uddannet sygeplejerske med solide faglige kompetencer og du har et stort personligt engagement i sygeplejen. Du arbejder struktureret og er i stand til at bevare overblikket i komplekse situationer, og du har lyst til og interesse for, at arbejde tæt sammen med andre faggrupper. Du trives med at reflektere over problemstillinger i det daglige fagfællesskab og du kan tage klinisk lederskab og følge koordinationsopgaver til dørs. Inddragelse af relevante faggrupper falder helt naturligt i dit arbejde og hvert enkelte borgerforløb kendetegnes ved tilbud om stærke flerfaglige kompetencer. Derfor skal du vælge os Udover en faglig engageret hjemmepleje, så gør vi meget ud af det daglige fællessab og vi slår både katten af tønden og fester sommer og vinter. Vores arbejdsplads ligger direkte ved stationen i Vedbæk med udsigt til kysten. Vi vægter mangfoldighed og gensidig respekt er en meget vigtig del af kulturen. Hjemmeplejen Hjemmeplejen i Kommunen er inddelt i syv dagdistrikter og et aften/natdistrikt. Desuden er der et specialteam, der støtter borgere, som er psykisk sårbare. Du kan læse mere på www.rudersdal.dk. Rudersdal Kommune igangsætter netop nu Rudersdal modellen, hvor borgerens kontakter til service og hjemmepleje vurderes i en samlet flerfaglig tilgang til borgerforløbene. Ansøgning, samtale og kontakt Stillingerne er på 30 - 37 timer pr. uge med fleksibel planlægning i dagtiden og arbejde hver 5. weekend. Planlagt ferie respekteres. Ansættelse i social og - sundheds området er betinget af tilfredsstillende straffeattest, du skal have kørekort og arbejdstiden er røgfri. Relevante uddannelses beviser medsendes Samtaler: Du søger jobbet ved at klikke på knappen "Søg stilling" nedenfor. Samtaler afvikles den 14. januar 2022
Rudersdal Kommune
Indrykket 2. december på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk